Vill du vara med och utveckla en framtidsplan?

Vill du vara med och göra din röst hörd och bidra till att skapa en hållbar framtidsutveckling?

Vi öppnar upp för diskussion med målsätttning att skapa en gemensam och gränsöverskridande plan för hur vi tillsammans ska kunna ta nästa steg mot ett friare och öppnare samhälle.

Med hjälp av fraktala cirklar bygger vi upp ett decentraliserat nätverk som tillsammans kan göra sin röst hörd och koordinera event och aktiviteter.

Den 5 och 6 september bjuder vi in till möte för de som vill vara med och bygga ut nätverket. Vi kommer att göra en kort pressentation av projektet och fortsätter med en diskussion där du kan komma med frågor och ge förslag.
Vår frågeställning är: Vilka sammhällsfrågor vill vi belysa?

Bestök www.FractalCircles.org/framtidsplan för mer information om projektet.

Hur kan du hjälpa?

Vår målsättning är att skapa ett stort nätverk av engagerade individer, organisationer och företag som ser vikten i att arbeta tillsammans.

Vi behöver din kunskap och ditt engagemang. Just nu har vi startet flera cirklar med olika funktioner som alla arbetar för att organisera ett större online-event.

Kärncirkeln arbetar med att utveckla vår strategi och ta fram underlag för informationsmaterial.

Nätverkscirkeln arbetar för att hitta fler som vill vara med i projektet som individer, interesse-organisationer och företag.

Mediacirkeln arbetar med att sprida information om vårt event och bjuda in till att delta.