Arbeta med fraktal flytande direkt demokrati

Direkt demokrati bygger på principen att varje medlem har rätt att rösta i alla frågor. Begränsningen till detta system är att det kräver att varje medlem kan spendera tid på att studera och rösta om ett stort antal ämnen.

Flytande demokrati löser detta problem genom att göra det möjligt för varje medlem att välja olika representanter för olika uppsättningar ämnen samtidigt som de fortfarande kan rösta om något ämne. Begränsningen av detta system är att representanterna ofta kommer att väljas på grund av personlig status, populistiska kampanjer eller förmågan att ”köpa väljare”.

Fraktaldemokrati löser denna fråga genom att nominera representanterna med fraktalmetoden. Alla medlemmar kommer att delas in i cirklar om 6 personer vardera och i denna cirkel kommer de att nominera en medlem från cirkeln. De nominerade representanterna kommer att delas upp igen i cirklar om 6 och de kommer att fortsätta att nominera en medlem från varje krets. Detta fortsätter tills du har en fraktalhierarki av nominerade representanter för varje uppsättning ämnen.

Med den här metoden kommer alla nominerade att kunna presentera sina idéer och dagordningar. De nominerade i den högsta cirkeln börjar. Regelbundna debatter kommer också att publiceras online. Alla medlemmar kommer då att kunna studera de olika kandidaterna och kunna fatta kvalificerade beslut om vilken kandidat de vill välja eller rösta direkt.

Fraktal flytande demokrati kan användas i alla organisationer och även på statsnivå. På statsnivå tar företrädarna rollen som parlamentet som fattar beslut. Riksdagen väljer en regering som ska genomföra besluten. Detta kommer att bilda en blandad regering.