sv av oss detta är

Meny Stäng

Introduktion till fraktala cirklar

Folkbaserade resurstillgångar och beslutsfattande med Fraktala Cirklar

En dynamisk fraktal organisation är ett system för folkbaserad informationsinsamling, beslutsfattande och projektledning. Det är ett sätt att organisera och skapa gruppbeslut som optimerar effektiviteten och där alla medlemmar är involverade i beslutsprocessen. Systemet är utformat för att plocka upp de bästa idéerna från den större gruppen och lyfta fram de mest betrodda människorna för att hjälpa och överse processen med att göra idéerna till verklighet. Med denna typ av struktur kan vi omdefiniera sättet att samarbeta och skapa snabba och effektiva projekt i större organisationer, företag såväl som i spontana grupper. Det kan användas som ett komplement till nuvarande system och så småningom ersätta dem.

Ett viktigt inslag i fraktaler är deras självlikhet, vilket innebär att de mindre bitarna har liknande attribut som större helhet. De enskilda delarna arbetar tillsammans för det gemensamma resultatet. De visar upp oberoende och samverkan samtidigt som de har låg komplexitet. Fraktala system är lätta att skala upp till alla storlekar. I naturen finns fraktaler överallt. I blommor och träd och i levande organismer som nervsystemet och immunsystemet. Denna typ av fraktala system kan tillämpas på ett kollektiv, en ekonomi eller till och med ett samhälle. Forskning visar att om man mäter effektiviteten av olika gruppstorlekar så är den optimala gruppstorleken fem till sju personer. I denna storleksgrupp finns det en hög nivå av kombinerad kunskap och samtidigt en låg komplexitet. Att lägga till ytterligare medlemmar kommer inte att avsevärt öka den totala mängden kunskap. Dock så ökar samarbetsproblemen där gruppsykologi öppnar möjligheter för narcissister att ta kontroll.

För att skapa en fraktal organisation delas den större gruppen in i mindre grupper på fem till sju personer. Alla grupper diskuterar och röstar om ett gemensam fråga och väljer en person som de litar på inom sin grupp att presentera sina resultat till det större nätverket. Alla representanter är sedan återigen indelade i små grupper och processen fortsätter tills alla cirklar förenas och de bästa idéerna och de mest betrodda personerna är strukturerade i en fraktal. Organisationen kan sedan agera snabbt på samma sätt som en traditionell hierarki, men med fördelen att de har bra information samt betrodda representanter på alla nivåer. Denna typ av struktur kan snabbt byggas upp på nytt inför varje nytt projekt och kommer på så sätt att vara dynamisk, utan en fast kärna av makt som kan korrumperas med tiden.

© 2021 Fraktala cirklar. Alla rättigheter reserverade.

Tema av Anders Norén.