Gå med i en cirkel

Du blir del av en liten självständig arbetsgrupp på 6 indvidider som delar våra värderingar.

Växa organiskt

När fler människor går med skapas nya sammankopplade cirklar som sprider sig

Skapa en fraktal

Representanter från 6 cirklar går samman i en mittcirkel för effektivt samarbete

Agera i enhet

Fraktalen kan ena världen i en gemensam vision

Fraktalnätverket har som mål att skapa positiv förändring i världen. Det är en metod att hitta en gemensam vision och att förena världen. Detta är ett sätt för människor att verkligen bli hörda, och för oss som grupp att uttrycka vår åsikt unisont.